กล้องมูยาหรือกล้องสูบยาดินเผา

ต้องใช้ความร้อนกว่า 1,000 องศาในการเผา เป็นวัตถุโบราณที่มีอายุประมาณ 100 – 200 ปี และพบมากในอาณาจักรล้านนา มีลวดลายหลากหลาย สวยงาม

ไปป์น้ำ

หลายชิ้นมีอายุกว่า 100 ปี มีหลายรูปทรงแตกต่างกันไป ทำจากวัสดุเช่น หิน เซรามิค ไม้ไผ่ และไม้